backgroundtop
Logo van depolshand.nl
     facebook twitter  
banner
Label DeBlessure.nl
DE POLS HAND / ELLEPIJP

<a href="http://adobe.com/go/getflashplayer"><img src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Get Adobe Flash player" /></a>

GEBROKEN POLS

(polsfractuur)

De pols wordt door de uiteinden van het spaakbeen (radius) en ellepijp (ulna) met de handwortelbeentjes gevormd.

Een breuk (fractuur) van het spaakbeen en/of de ellepijp vormt ongeveer driekwart van alle breuken van de pols. Er zijn vele omschrijvingen van de breuken, echter als vuistregel kan gesteld worden dat hoe groter de verplaatsing is en hoe groter de verbrijzeling, des te uitgebreider is de schade. Als de breuk tot in het gewricht doorloopt is dit een teken van grote schade. Er is hiermee een grotere kans dat er bandjes van de pols gescheurd zijn en er is een grotere kans op voortijdige slijtage van het gewricht.

Een breuk aan het uiteinde van het spaakbeen (distale radius) wordt een Colles fractuur genoemd. Deze breuk kan ontstaan doordat de pols achterover klapt. Dit type breuk komt bij mensen van alle leeftijden voor, maar vaker bij ouderen. Bij jongeren is de kans groter dat de breuk tot in het gewricht loopt omdat hier bij een breuk een grotere kracht komt kijken.

 

Bij de Smith fractuur is de pols voorover geklapt en blijft de breuk buiten het gewrichtsvlak. Deze breuk komt veel minder vaak voor.

Bij een Barton fractuur is het voorste of achterste deel van het gewricht aangedaan. Ook deze breuk komt minder vaak voor.

Symptomen gebroken pols

Bij een gebroken pols is er na het trauma sprake van pijn. De pijn zal toenemen als er bewogen wordt. Daarnaast is er vaak zwelling en een standsafwijking waarneembaar.

 

Onderzoek en diagnose bij gebroken pols

De diagnose van een polsfractuur kan gesteld worden op basis van een vraaggesprek over het trauma en de symptomen die ervaren worden. Dit wordt ondersteund door middel van een röntgenfoto, waarop een fractuur waarneembaar is. Bij uitgebreidere breuken bij jonge patiënten kan het onderzoek aangevuld worden met een ct-scan of mri-scan om de status van de breuk verder te beoordelen.

Behandeling gebroken pols

Afhankelijk van de breuk wordt bepaald welke behandeling het best toegepast kan worden. Als de botstukken geen grote verplaatsing hebben wordt er over het algemeen alleen een gipsspalk aangelegd. Als deze wel teveel verplaatst zijn moet het bot worden teruggeplaatst (gereponeerd). Het is mogelijk dat dit onder een plaatselijke verdoving gebeurt. Nadat het bot gezet is wordt een gipsspalk aangelegd en zal er een röntgenfoto gemaakt worden om te controleren of de juiste stand van het bot is bereikt.

 

Operatieve behandeling gebroken pols

Als de juiste stand niet is bereikt kan het nodig zijn om te opereren.

Er zijn verschillende technieken mogelijk om de polsbreuk te opereren. Technieken die beschreven zijn, zijn onder andere een uitwendige fixatie, buigbare metaaldraden (k-draden), het vastzetten door plaatjes en schroeven of het opnieuw breken van het bot. De operatie vindt onder algehele narcose of plaatselijke verdoving plaats. Soms moet met spoed geopereerd worden, maar meestal wordt de operatie in de dagen na het ontstaan van de breuk gepland.

Het doel van een operatie met schroef en plaat is om de pols oefenstabiel te maken. Hierdoor kan er snel worden gestart met het bewegen van de pols en kan er onder begeleiding van de fysiotherapeut worden gestart met het opbouwen van de functie van de pols.

 

Malunion Radius

Er komen veel verschillende soorten polsbreuken voor. Het komt voor dat de pols niet in de goede stand geneest. Er kunnen verschillende oorzaken hiervoor aanwezig zijn. Zo kan er bandletsel aanwezig zijn, wat kan leiden tot (pijn)klachten, functieverlies en slijtage. Dit bandletsel kan worden vastgesteld aan de hand van het lichamelijke onderzoek. Daarnaast kan de diagnose worden onderbouwd door middel van een röntgenfoto en / of mri-scan. Het kan voorkomen dat er een reconstructie van de band noodzakelijk is of dat enkele polsbotjes worden vastgezet.

Er kan ook sprake zijn van een standsafwijking. De stand van de pols kan hierbij klachten geven, maar er kan bijvoorbeeld ook een instabiliteit tussen het spaakbeen en de ellepijp ontstaan. De standsafwijking kan worden gecorrigeerd door een osteotomie van de pols. Dit betekent dat het bot opnieuw doorgezaagd wordt en wordt goedgezet. De ruimte die hierbij ontstaat, kan worden opgevuld door bot uit bijvoorbeeld de heupkam. Vervolgens wordt er een gipsperiode of afneembare spalk voorgeschreven.


backgroundbottom
Bronvermelding | Algemene voorwaarden

Dit is een produkt van :
Logo JH Consultancy
© Copyright JH Consultancy 2014, All rights reserved
Webdesign by : FISHTANKMEDIA.NL