backgroundtop
Logo van depolshand.nl
     facebook twitter  
banner
Label DeBlessure.nl
DE POLS HAND / INFECTIES VAN DE HAND

INFECTIES VAN DE HAND 

Infecties van de hand kunnen door verschillende zaken veroorzaakt worden en op verschillende plekken ontstaan. Bijvoorbeeld door een stoot met de knokkels of door een beet van een dier. Over het algemeen moet er bij infecties aan de hand snel gehandeld worden; gebeurt dit niet kunnen er onherstelbare restafwijkingen blijven staan. De meest voorkomende infecties rondom de hand zullen hieronder benoemd en kort beschreven worden.

 

Paronychia

Dit is een infectie van de nagelriem. Deze ontsteking komt redelijk vaak voor en wordt veroorzaakt door een beschadiging van de nagel en de nagelriem. Veelvuldig nagelbijten kan dit ook veroorzaken. Ook een ingegroeide nagel kan dit veroorzaken.  De symptomen zijn: pijn, roodheid en zwelling. Er kan een abces of pusophoping ontstaan (fijt). Qua diagnostiek zijn dit ook de zaken waar de arts op let. Om een abces, welke zich uit kan breiden naar de vingertop of het bot, te voorkomen moet er behandeld worden. De behandeling bestaat uit drainage door een nat verband of een chirurgische drainage. Soms moet er een incisie gemaakt worden om de pusophoping te verwijderen. Medicatie kan ook helpen. Als het om een schimmelinfectie gaat is deze klacht soms lastig te behandelen. Verder is het belangrijk dat de patiënt zijn vinger blijft bewegen om de normale beweeglijkheid te behouden. Verder is het belangrijk om op de algemene hygiëne te letten, nagel bijten te stoppen en activiteiten waarbij er tegen de vinger aangestoten kan worden te vermijden. Soms zullen er bepaalde aanpassingen gemaakt worden n.a.v. het beroep/ de werkzaamheden van de patiënt.

 

Een ingegroeide nagel (Unguis incarnatus)

Dit is vaak het gevolg van het te rechthoekig en kort afknippen van de nagel. De zijrand van de nagel groeit in de huid, in plaats van eromheen. Hierdoor ontstaat een infectie. Als de aandoening verergert, ontstaat er pijn door druk op de huidplooi. Het gebied kan warm aanvoelen.  De diagnose is niet lastig te stellen en wordt gesteld op basis van anamnese en onderzoek. De behandeling bestaat uit het weghalen van een stukje nagel of bij terugkomende klachten nagelextractie waarbij de nagel verwijderd wordt.

 

Handabces

Hierbij is er een infectie van zowel de boven- als onderzijde van de hand, meestal veroorzaakt door een infectie na een verwonding. De oorzaak kan liggen in bijvoorbeeld een geïnfecteerde blaar. Meestal ontstaat het aan handpalm zijde. Het verspreidt zich via de onderliggende fascia palmaris naar de dorsale, achterzijde van de hand. De symptomen zijn pijn, warmte, roodheid, zwelling aan beide kanten van de hand en een beperkte zijwaartse beweeglijkheid van de vingers. Nabij gelegen lymfeklieren in de onderarm kunnen ook gezwollen zijn en er kan koorts ontstaan. In het begin is er vaak sprake van kloppende pijn. Qua behandeling moet ook hierbij moet het abces verdwijnen. Dit wordt gedaan middels een incisie (kleine snede) aan beide kanten om te zorgen dat de vocht/pus ophoping eruit kan (drainage). Vervolgens wordt het verwijderde pus op kweek gezet om te kijken welke medicatie (antibioticum) geschikt is.

Wanneer dit abces niet behandelt wordt, kan er een handflegmone ontstaan. Er is dan sprake van een uitgebreide wekedelen infectie aan de palmaire- en dorsale zijde van de hand. Hiervoor is uitgebreide drainage noodzakelijk.

 

Infectie van de peesschede (tenosynovitis) van de flexoren

De peesscheden van de 1e tot de 5e vinger lopen door tot in de pols. Een infectie kan zich dan ook tot aan de pols uitbreiden. De symptomen zijn pijn, zwelling, gevoeligheid bij aanraking en pijn als de vingers gestrekt worden en de pezen op spanning komen. Qua onderzoek moet er onderscheid gemaakt worden tussen deze klacht en een gelokaliseerd abces. Pijn bij passief strekken is het belangrijkste symptoom voor deze klacht. Qua behandeling wordt er meestal een chirurgische drainage uitgevoerd. De peesschede wordt geopend en gespoeld. Vervolgens wordt er naar aanleiding van het op kweek gezette pus weer gekeken welk antibioticum gebruikt dient te worden.


backgroundbottom
Bronvermelding | Algemene voorwaarden

Dit is een produkt van :
Logo JH Consultancy
© Copyright JH Consultancy 2014, All rights reserved
Webdesign by : FISHTANKMEDIA.NL